หลังจากชำระโอนเงินเรียบร้อย ลูกค้าสามารถแจ้งผ่านระบบได้เลยค่ะ

โดยกรอกชื่อ-สกุล อีเมล พร้อมแนบไฟล์สลิป (jpg, png, pdf) จากนั้นกดปุ่มส่งข้อมูล

หรือส่งมาที่อีเมล sale_tib@yahoo.com ก็ได้ค่ะ

[ เวลาตัดรอบ : หากแจ้งโอนเงินก่อน 16:00 น. จะส่งหนังสือในวันทำการถัดไป ]

- แจ้งโอนเงิน -

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ
Visitors: 296,772